Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Prinášame vám každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov, ktoré sme vykonali na našom území. Tento krát za mesiac september.
Celkovo sme tento rok vykonali 373 činností v teréne, 17 626 hodín z toho v súvislosti s riešením ubytovania ľudí hľadajúcich dočasné útočisko 12 010 hodín.

Prinášame prehľad činností za mesiac august našich dobrovoľníkov. Celkovo sme vykonali 2431 hodín v teréne.

Včera sme vykonávali vzdelávanie na úseku prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo ZŠ Záhorská Ves. Príprava učiteľov je dôležitý aspekt v rámci prípravy obyvateľstva na rôzne situácie. Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.

Ocenenia

31.08.2022

Nejako sa nám roztrhlo vrece s oceneniami ukážka toho, že naša činnosť má veľký zmysel a do budúcna ešte väčší potenciál. Vďaka nášmu nasadeniu sa nám darí poukazovať na dôležitosť civilnej ochrany obyvateľstva.