Dobrovoľná civilná ochrana

Kto sme.

   

       Vznikli sme z myšlienky pomáhať ľuďom v núdzi. Postupne sa táto myšlienka stávala skutočnosťou, až sme v roku 2018 vznikli registráciou v registri občianských združení Ministerstva Vnútra SR. Naši členovia sú dobrovoľníci, hasiči, zdravotníci, ale aj bežní pracujúci ľudia, študenti. Dvere k nám majú otvorené ľudia čo chcú nezištne pomáhať iným, keď je treba. Vykonávame rôzne činnosti, medzi ktoré patrí najmä pomoc pri pátraní po nezvestných osobách, pri likvidácii následkov živelných pohrôm. Nedávno prešlo naše združenie zmenou názvu z pôvodného Dobrovoľná záchranná brigáda civilná ochrana na nový Dobrovoľná civilná ochrana. V súčasnosti pôsobíme ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému v BSK a TTSK.

    

        Zameriavame sa najmä na okresy Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Košice, Sobrance, Trebišov a Michalovce. Celkový počet našich členov vo všetkých okresoch je aktuálne približne 170. Aby ste sa k nám mohli pridať, je nutné nám napísať/ zavolať, mať vek min. 18 rokov, bývať najlepšie v okresoch, v ktorých pôsobíme, dôležité je osobne sa stretnúť a vyplniť prihlášku. Podarilo sa nám získať poverenie okresných úradov v Senici a Skalici v rámci odboru krízového riadenia na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany, vďaka čomu sme sa stali oficiálne štátom poverená organizácia. Je nás možné nájsť aj na sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/DCOSR