Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Už viac ako mesiac naši dobrovoľníci a dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby vykonávajú nepretržité zabezpečovanie chodu zariadenia núdzového ubytovania na Prokofievovej 2 v Bratislave MČ Petržalka. Nedávno sa k nám pripojili aj členovia DHZO Bratislava-Dúbravka ktorí pomáhajú spolu s nami.

Spolupráca medzi organizáciami aj rôzneho charakteru je kľúčom k úspechu našej snahy, zlepšiť dobrovoľnícke prostredie na našom území a vykonávať reálne činnosti, ktoré majú zmysel. Preto sme uzavreli memorandum o spolupráci s nadáciou Green Foundation. Veríme, že prepájanie organizácii rôzneho charakteru a zamerania obohacuje našu spoločnosť a...

V rámci inšpirácie od :Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov sa snažíme dať dokopy finančné prostriedky na nákup jedla (www.adventuremenu.com) ktoré je možné pripraviť aj "v poľných podmienkach". Cena jednej samostatne balenej porcie je 4€ a náš ciel je v prvej dodávke poslať priamo na Ukrajinu 1 000 porcií. 100% sumy ktorú sa podarí vyzbierať sa...

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčka z Centrálnej záchrannej služby za posledné tri dni dokázali vyzbierať veľké množstvo materiálu v rámci územia SR. Zo západného SR sme vyslali za posledné dni vyslali sedem dodávkových vozidiel a jedno nákladné vozidlo, vďaka čomu sa nám podarilo doručiť približne 13t humanitárnej pomoci.

Prehľad činností našich dobrovoľníkov za mesiac január. Celkovo sa jedná o 44 činností, teda cca 1,5 činností denne

Blíži sa každoročné obdobie, kedy je možné darovať 2% z daní. Podporte dobrovoľníkov, ktorí reálne pomáhajú v teréne.

Rok 2021 sme ukončili so zatiaľ najväčším počtom nasadení našich dobrovoľníkov v teréne počas jedného roka od nášho založenia. JedPozrieme si trocha štatistiky Súčasne prosíme všetkých ľudí dobrého aby nás podporili 2% z daní, podklady sú priložené ako obrázok.