Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Prinášame vám každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov, ktoré sme vykonali na našom území. Tento krát za mesiac september.
Celkovo sme tento rok vykonali 373 činností v teréne, 17 626 hodín z toho v súvislosti s riešením ubytovania ľudí hľadajúcich dočasné útočisko 12 010 hodín.

Prinášame prehľad činností za mesiac august našich dobrovoľníkov. Celkovo sme vykonali 2431 hodín v teréne.

Včera sme vykonávali vzdelávanie na úseku prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo ZŠ Záhorská Ves. Príprava učiteľov je dôležitý aspekt v rámci prípravy obyvateľstva na rôzne situácie. Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.

Ocenenia

31.08.2022

Nejako sa nám roztrhlo vrece s oceneniami ukážka toho, že naša činnosť má veľký zmysel a do budúcna ešte väčší potenciál. Vďaka nášmu nasadeniu sa nám darí poukazovať na dôležitosť civilnej ochrany obyvateľstva.

Dnes jeden z príjemnejších dní. Vďaka podpore Nadácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. sa nám počas dvoch rokov podarilo dať dokopy materiálno technické zabezpečenie v hodnote viac ako 20 000 eur určené na demolačné a záchranné práce. Minulý rok sme zakúpili vybavenie značky Makita o a tento rok vybavenie značky STIHL. Nákup takéhoto rozsahu by...

Prinášame každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov vykonávaných naprieč územím SR Zas raz je toho dosť. Za mesiac jún sme vykonali 2479 hodín v teréne.

Vďaka dotačnej podpore od MČ Petržalka sa nám podarilo zakúpiť materialno technické zabezpečenie určené na výučbu prvej pomoci a prácu v teréne. Jedna sa o :