Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


☣ Dnes naši dobrovoľníci vykonali dezinfekciu na staniciach Polície SR v Bratislave, konkrétne na oddeleniach v Devíneskej Novej Vsi a v Karlovej Vsi. Dezinfekcia prebehla na požiadanie príslušníkov PZ SR, nakoľko sa pohybujú denne v teréne a na zabezpečenie zdravého prostredia pre príslušníkov je nutné vykonávať dezinfekcie či už budov a ich...

Dnes sme pomáhali v obci Kostolište. Dezinfikovali sme detské ihrisko, ihrisko v materskej škole, všetky lavičky v blízkom okolí a futbalový štadión ako z vonka tak aj zvnútra. Záleží nám na našich obyvateľov a hlavne na našich deťoch, preto nezištne vykonávame tieto činnosti, čím prispievame k zamedzeniu šírenia nákazy v populácii. Keď chcete...

Naši dobrovoľníci dnes absolvovali vstupné školenie zamerané na manažment v krízovom riadení vďaka čomu získali nové vedomosti v rámci boja proti covid-19, ktoré pomôžu ochrániť života a zdravie našich obyvateľov. Školenie prebiehalo vďaka Ivovi Balážimu, jeho #internationalrescuesystem a novovznikajúcemu European Crisis Management Center.

Dnes naši dobrovoľníci na požiadanie starostky obce dezinfikovali priestor v Dolných Orešanoch. Jednalo sa o priestor exteriéru Pošty, materskej školy, detského ihriska a obecného úradu. Táto dezinfekcia by mala prebiehať v týždňovom intervale a vykonávaná je našimi dobrovoľníkmi nezištne :)

Parkett Store

06.09.2020

Ako poďakovanie za podporu pre našich dobrovoľníkov v časoch naších začiatkov, kedy sa nám iný otáčali chrbtom, nás spoločnosťParkett Store podporila a vďaka tejto podpore sme sa mohli na začiatku odraziť.

Dnes naši dobrovoľníci vykonali dezinfikovanie v sociálnych zariadeniach na Vavilovovej a Mlynarovičovej. Dezifikoval sa interiér aj exteriér za pomoci motorového rosiča a thermal foggerov :) Interiér sme dezinfikovali prostriedkom Incidin OxyDes od nášho partnera EcoLab Exteriér prostriedkom SuprachloB od mestkej časti Petržalka. Výkon činností...

Včera, respektíve aj dnes, naši dobrovoľníci vykonali cvičenie spolu s SČK Bratislava - mesto, Centrálna záchranná služba a Regionálna záchranná služba, cvičenie zamerané na nočné pátranie po nezvestnej osobe. V určenom priestore, ktorý bol pomerne rozsiahly, dobrovoľníci vyhľadávali v rojniciach figurantov. Po nájdení sa vykonával presun nájdenej...

☣Skvelý výkon našich dobrovoľníkov. V rámci našej úzkej spolupráce s mestskou časťou Petržalka naši dobrovoľníci posledné dni vykonávali dezinfekcie exteriéru ZŠ a MŠ. Deti tak budú môcť hrať vonku a ich rodičia sa nemusia báť nakazením ich detí na preliezkach, či iných častiach exteriéru. Nezištne pomáhame chrániť zdravie našich detí :)

Dňa 25.08. sme vykonali ukážku prvej pomoci v letnom kempe mladých tanečníkov TS Scream, ktorý sa koná v Škole v prírode Piesočná Moravský Svätý Ján. Účastníkom kempu sme predviedli postup prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch, zopakovali si čísla tiesňového volania 112 a 155 ako aj predviedli ošetrenie zranení, ktoré by mohli utrpieť pri ich...