Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Rok 2021 sme ukončili so zatiaľ najväčším počtom nasadení našich dobrovoľníkov v teréne počas jedného roka od nášho založenia. JedPozrieme si trocha štatistiky Súčasne prosíme všetkých ľudí dobrého aby nás podporili 2% z daní, podklady sú priložené ako obrázok.

Vianoce

24.12.2021

Chceli by sme zaželať všetkým pokojné Vianočné sviatky v kruhu rodiny a blízkych, pevné zdravie a aby vás nešťastie obchádzalo vám želajú dobrovoľníci civilnej ochrany.

Dnes je medzinárodný deň dobrovoľníctva a my sme ho oslávili interným vzdelávaním. Dobrovoľník je niekto, kto nezištne pomáha aj napriek tomu, že niekedy sú tieto činnosti pre dobrovoľníka nepríjemné a občas sú ľudia nevďační, no aj tak to za to stojí. Dobrovoľníci sú moderní hrdinovia, moderní rytieri bez lesklej zbroje, no ako výzbroj majú...

Dnes naši dobrovoľníci vykonali vzdelávanie zamerané na udalosť s hromadným postihnutým osôb ( UHPO ) z pohľadu veliteľa, aby sa tak dobrovoľníci naučili, ako prebieha rozsiahli zásah, kam umiestniť vozidlá, kam zranených a podobne. Vďaka stavebnici sa dá simulovať každý scenár čo napomáha k vytváraniu reálnejších pohľadov na danú situáciu.

Vďaka podpore súkromných firiem sa nám darí neustále zlepšovať rozsah znalostí dobrovoľníkov a úroveň dobrovoľníckeho prostredia . Medzi tieto firmy s veľkým patrí aj spoločnosť Florian s r o, spoločnosť ktorá nás podporuje od začiatku nášej existencie. Dnes nám prišiel balík, sponzorský dar od tejto spoločnosti určený na podporu praktických...

Nedávno sa nám podarilo získať štedrú finančnú podporu od Nadácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. vďaka ktorej sme za mega skvelých poadmienok nakúpili vybavenie od spoločnosti A-Z Stroj značky Makita. Prinášame fotografie nakúpeného vybavenia, z ktorého sa neskutočne tešíme.