Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Naši dobrovoľníci a dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby mali možnosť riešiť simulačné cvičenie udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) vo Výcvikovom Centre Záchranárskych Psov v Rohožníku.

Prinášame vám výkaz činností v rámci územia SR za mesiac september. Sme radi, že činností troška ubudlo, aby si aj dobrovoľníci mohli oddýchnuť, predsa len, tento rok toho bolo nejako veľa.

Naši dobrovoľníci sa snažia prpagovať dobrovoľníctvo v civilnej ochrane a rozširovať povedomie o dobrovoľníckych činnostiach. Vďaka tejto činnosti nám uverejnili v Revue CIVILNÁ OCHRANA hneď niekoľko článkov z našich činnostiach v teréne, kde pomáhame aj v zahraničí, či cvičíme.

Naši dobrovoľníci civilnej ochrany sa v priebehu posledných dvoch dní zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne,Územnej organizácie DPO v Trenčíne, Slovenskej pátracej služby a zložiek IZS, ubytovanie zabezpečila ZB HaZZ.

V rámci týždňa dobrovoľníctva organizuje Dobrovoľná civilná ochrana sériu workshopov a ukážok pre verejnosť na Medveďovej 34B v Petržalke.
Udalosť sa bude konať v dňoch 20.9. - 21.9. od 09:00 - 19:00, pričom každé dve hodiny sa bude opakovať dynamická ukážka používania prostriedkov RCHBO, prvej pomoci a špecializovaných detekčných zariadení spolu so...

Výkaz činností za mesiac august vykonaných v rámci našej pôsobnosti. Podarilo sa nám prekročiť 300 nasadení našich dobrovoľníkov od začiatku roka 2021 naši dobrovoľníci pomáhajú tam, kde je potrebné podať pomocnú ruku.

V priebehu mesiaca júl naši dobrovoľníci vykonali veľké množstvo cvičení, ktoré nebolo možné pre zlú pandemickú situáciu riešiť priebežne počas roka.