Ako sa k nám pridať?


Pridať sa k nám je pomerne jednoduché, netreba mať špeciálne vedomosti.

  • Mať vek buď min. 15 rokov - vtedy je nutné mať súhlas zákonného zástupcu alebo mať vek min. 18 rokov, vtedy už nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu,
  • pôsobíme hlavne v okresoch Malacky, Senica, Skalica, avšak začali sme prijímať aj členov z oblastí : Bratislava a Trnava,
  • byť bezúhonný,
  • mať spôsobilosť na právne úkony,
  • napísať na mail na info@dzb.sk alebo stanislav.pesek@gmail.com,
  • prípadne zavolať na 0918 036 143,
  • osobne sa stretnúť, porozprávať,
  • vyplniť prihlášku.