Ako sa k nám pridať?


Pridať sa k nám je pomerne jednoduché, netreba mať špeciálne vedomosti.

 • mať vek buď min. 15 rokov - vtedy je nutné mať súhlas zákonného zástupcu alebo mať vek min. 18 rokov, vtedy už nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu,
 • pôsobíme v rámci okresov:
  • Malacky
  • Senica
  • Skalica
  • Trnava
  • Trenčín
  • Bratislava
  • Michalovce
  • Nové Zámky
  • Nové Mesto nad Váhom
 • byť bezúhonný,
 • mať spôsobilosť na právne úkony,
 • napísať na mail na info@dzbco.sk alebo stanislav.pesek@gmail.com,
 • prípadne zavolať na 0918 036 143,
 • osobne sa stretnúť, porozprávať,
 • vyplniť prihlášku.