Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Blížia sa nám vianoce a aj naša organizácia dostala dar. Podarilo sa nám získať dotáciu od Ministerstva vnútra SR, respektíve rovno dve :)V rámci výzvy na rok 2019:

Druhá séria fotiek z konferencie na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Názov konferencie bol : OPTIMALIZÁCIA EDUKÁCIE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU BEZPEČNOSTNÉ VEREJNO-SPRÁVNE SLUŽBY. Fotky sú robené prevážne cez prednáškový čas. Jednalo sa o konferenciu s medzinárodnou účasťou z rôznych krajíny. Naše občianské združenie ako jediné...

Naša Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany pomáhala organizovať konferenciu na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Názov konferencie bol : OPTIMALIZÁCIA EDUKÁCIE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU BEZPEČNOSTNÉ VEREJNO-SPRÁVNE SLUŽBY a jednalo sa o konferenciu s medzinárodnou účasťou z rôznych krajíny. Naše občianské združenie ako jediné...

V pondelok 2.12.vykonal dobrovoľník civilnej ochrany ukážky z poskytovania prvej pomoci pre študentov Strednej odbornej školy v Holíči. Ďakujeme za pozvanie.

Dnes si naši členovia spolu s členmi Centrálnej záchrannej služby urobili spoločné cvičenie zamerané na transportné techniky zranenej osoby. Využili sme pri tomto cvičení nosidlá, improvizované nosidlá a rôzne popruhy.

Dnes naši členovia pátrali po nezvestnom Milanovi Morávkovi z Dojču, okr. Senica. Na akcii sa zúčastnilo veľké množstvo dobrovoľníkov vďaka čomu sme vedeli vytvoriť početné rojnice, pomocou ktorých sa prehladával les v oblasti Dolné Suroviny a prilahlé oblasti či opustené budovy. Bohužiaľ pátranie sa skončilo bez úspechu. Do pátrania sa aktívne...

Víkend sa niesol v znamení utuženia medzinárodných priateľstiev, výmeny skúsenosti a poznatkov. Ďakujeme za prijatie pozvania našim drahým českým priateľom a tešíme sa na skore repete. Cvičenie prebiehalo priestoroch nášho cvičiska na Akadémii Policajného zboru a v rámci priestorov, ktoré má k dispozícii Pohotovostný pátrací tím.

Pátračka

24.11.2019

Aktuálne naši členovia spolu s Centrálnou záchrannou službou, Pohotovostným pátracím tímom, HAKA a DHZ Senica spolu s DHZ Dojč zasahujú pri pátraní po nezvestnej osobe.

Armpek

11.11.2019

Dnes náš predseda bol v Poprade, kde započal rozhovor o spolupráci so spoločnosťou Armpek Poprad. Aj napriek veľkej vzdialenosti medzi regiónom, kde pôsobí naša brigáda a regiónom kde sídli spoločnosť Armpek sa naše cesty spojili s tým, že spoločnosť Armpek chce podporiť dobrú myšlienku nášho uskupenia.
https://armpek.com/

Dňa 28.10. 2019 vykonal dobrovoľník civilnej ochrany ukážku prvej pomoci pre deti z Materskej školy Dojč. Prístupnou formou deťom priblížil základy prvej pomoci aj za aktívnej účasti pani učiteliek. Samozrejme, BrumCO (medveď :) )pri tom nemohol chýbať.