33 hodinový kurz prvej pomoci

26.01.2020

V nedeľu 17 našich dobrovoľníkov ukončilo 33 hodinový kurz prvej pomoci. Absolvovali ho u Červeného kríža v Senici. Financovanie kurzu bolo zabezpečené tak, že polovicu si zaplatili dobrovoľníci a polovicu sme dostali ako sponzorský dar. Mohli sme tento sponzorský dar použiť na oblečenie, ktoré nutne potrebujeme pre dobrovoľníkov, no vybrali sme si cestu, kde radšej budeme mať vedomosti a budeme môcť lepšie pomáhať. Miesto toho aby sme vyzerali jednotne a zo škatuľky. Každé euro ktoré dostaneme od sponzorov dva krát premyslíme či ho minúť. Z toho dôvodu u nás síce ide napredovanie pomaly ale ideme po kvalite. Veríme, že vďaka takýmto kurzom a rôznym iným školeniam sa nám podarí postupne vytvárať jednotky civilenej ochrany aby boli ku pomoci keď bude potreba.