Časopis o civilnej ochrane

03.12.2020

Dnes nám prišlo 5. číslo časopisu Civilná ochrana, kde je pekná dvojstránka o našich dobrovoľníkoch.