Cezhraničná spolupráca

24.11.2019

Víkend sa niesol v znamení utuženia medzinárodných priateľstiev, výmeny skúsenosti a poznatkov. Ďakujeme za prijatie pozvania našim drahým českým priateľom a tešíme sa na skore repete. Cvičenie prebiehalo priestoroch nášho cvičiska na Akadémii Policajného zboru a v rámci priestorov, ktoré má k dispozícii Pohotovostný pátrací tím.