Cvičenia v mesiaci júl

28.07.2021

V priebehu mesiaca júl naši dobrovoľníci vykonali veľké množstvo cvičení, ktoré nebolo možné pre zlú pandemickú situáciu riešiť priebežne počas roka.

Zoznam vykonaných cvičení:

- 04.07.2021

Cvičenie zamerané na zvládnutie lezeckých techník vo výške a nad voľnou hĺbkou vykonané v priestoroch lezeckého polygónu stanice HaZZ- Bratislava Petržalka, (HS5). Pod vedením jedného z najskúsenejších inštruktorov lezeckej záchrany v Bratislave.

- 17.07.2021

Od poobedia do neskorej noci prebiehalo cvičenie zamerané na pátrane po nezvestnej osobe v obci Studienka. Figurantov zabezpečil Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto a súčasne sa členovia zúčastnili na pátraní. Zúčastnili sa aj dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby A samozrejme naši dobrovoľníci civilnej ochrany z jednotiek - Trenčín, Trnava, Senica, Malacky a Bratislava. Cvičenie popri primárnom zameraní na pátranie po nezvestnej osobe sekundárne vykonávali aj rôzne úlohy zamerané na praktické precvičenie KPR a ošetrovania rán. Začalo sa za svetla a končilo za tmy neskorej noci.

- 24.07.2021

Naši dobrovoľníci spolu s dobrovoľníkmi z Centrálnej záchrannej služby vďaka poskytnutia priestorov od Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády vo Výcvikovom Centre Záchranárskych Psov v Rohožníku sme vykonali cvičenie zamerané na RCHBO, zúčasnil sa aj príslušník HaZZ, ako pozorovateľ. Dobrovoľníci cvičili v rámci simulácie záchranu osoby zo zamoreného prostredia za použitia ochranných oblekov FOP-96 a masiek CM-4 a CM-6M. Na simuláciu sa využívali farebné dýmovnice

- 25.07.

Cvičenie zamerané na zvládnutie lezeckých techník vo výške a nad voľnou hĺbkou vykonané v priestoroch lezeckého polygónu stanice HaZZ- Bratislava Petržalka, (HS5). Pod vedením jedného z najskúsenejších inštruktorov lezeckej záchrany v Bratislave.