Cvičenie zlaňovania.

22.08.2020

Vo štvrtok skupina našich dobrovoľníkov vykonala cvičenie vo Výcvikovom centre prežitia Zohor cvičenie zamerané na sebazáchranu z výšky. Podobné cvičenie plánujeme vykonať znova čoskoro :)

Snažíme sa byť ku pomoci naším obyvateľom ako dobrovoľníci CO, aj toto je jedna z činností, ktorú budú musieť postupne naši dobrovoľníci ovládať aspoň na úrovni základy.

Ďakujeme za skvelý výcvik Výcvikovému centru prežitia Zohor a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.