Ďakujeme všetkým!

20.03.2024

Nie je tomu tak dávno, keď Dobrovoľná civilná ochrana započala svoju cestu.

Je to pár dní a šesť rokov, čo naša organizácia bola založená ako prvá a unikátna organizácia na našom území venujúca sa civilnej ochrane a humanitárnym aktivitám.

Za tento čas sme sa neuveriteľným spôsobom posunuli v pred, je to hlavne vďaka desaťtisícom hodín v teréne a obrovskej podpore nadácií, ministerstiev, či samospráv.

Inšpiráciu, ako sa rozvíjať sme našli v organizáciách podobného charakteru naprieč krajinami.

Veríme, že pri pohľade na to, aké majú možnosti v iných krajinách sa postupne dopracujeme k tomu, aby takéto možnosti boli aj u nás.

Preto ďakujeme za každú podporu a hlavne za každého dobrovoľníka, ktorý s nami po tejto náročnej ceste kráča.