Ďalšia pomoc od nás, pre vás.

27.03.2020

Už dva týždne jeden dobrovoľník CO zo Senice zabezpečuje meranie telesnej teploty na vstupe na Okresný úrad Senica a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Senici. Teraz už aj kontroluje používanie ochranných rúšok pri vstupe na úrady. S materiálnym zabezpečením pomohla svojím vlastným prototypom ochranného štítu firma Copycentrum Senica (https://www.senline.sk/oop.html). Ďakujeme.

Od dnes začali pomáhať aj naši kolegovia z Trnavy, ktorí boli požiadaní o pomoc pri organizačnom zabezpečení bezproblémového fungovania "zdravotného filtra" pred Trnavskou fakultnou nemocnicou..

Snažíme sa v rámci možností pomáhať, i keď súčasná mimoriadna udalosť je náročná na používanie OOPP, ktorých nemáme toľko koľko by sme si priali a hlavne tie, ktoré je treba.