Dezinekcia v gymnáziu.

04.10.2020

Víkend nevíkend u nás sa pomáha stále. Dneska naši dobrovoľníci dezinfikovali súkromné Slovanské gymnázium na Váženej ulici 33 v Bratislave.
pomáhame chrániť zdravie našich detí, lebo ony sú predsa naša budúcnosť :)

Presne toto je úloha dobrovoľníkov civilnej ochrany, pomáhať kde to je potrebné