Dezinfekcia v materskej škole.

08.07.2020

Dnes náš dobrovoľník vykonal dezinfekciu priestoru pre deti, jednalo sa o ihrisko v materskej škole Bohdanovce nad Trnavou.

Takto chránime zdravie našich obyvateľov, našich/vašich detí, ako sa len dá, ako len vieme.