Dobrovoľníci deťom

04.06.2024

Aj tento rok sa naše združenie opäť zapojilo do programu pre deti v rámci podujatia "Dobrovoľníci deťom", ktoré sa uskutočnilo 3. 6. 2024 na Trojičnom námestí v Trnave a organizovala ho Mestská rada mládeže Trnava. Deti i dospelí si mohli pozrieť materiálne vybavenie, ktoré využívame na našu činnosť. Priniesli sme prilby, chemické obleky, masky a neoprény, svietidlá, zdravotnícke vybavenie, simulácie poranení a rôzne iné pomôcky. Organizátorom sme tiež zapožičali stany aj pre ďalšie organizácie a deťom sme priniesli na hranie Lego boxy, aby sme ich potešili a spríjemnili im deň. Pri našom stanovisku bol tiež koordinátor ochrany detí pred násilím z Ústredia PSVaR, ktorý prezentoval Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk. Na tejto linke môžu nájsť pomoc deti, ktoré zažívajú násilie, alebo sa nachádzajú v situáciách, v ktorých si sami nedokážu pomôcť. Ukážky a vzdelávanie v prvej pomoci môžeme vykonávať vďaka podpore našich projektov "Nebojím sa zachrániť život" - I. (2022) a II. (2024), ktoré sa realizujú s finančnou podporou Trnavský samosprávny kraj zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. Na našich aktivitách používame aj vybavenie z projektu "Podpora dobrovoľníkov civilnej ochrany", ktorý je už niekoľko rokov podporovaný Trnavským samosprávnym krajom. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.