Dobrovoľníci hľadajú dobrovoľníkov

18.06.2020

Hľadáme posilu do našich radov dobrovoľníkov.
Podmienky:
- vek minimálne 18 rokov
- mať trvalé bydlisko na území SR
- byť psychicky spôsobilý na právne úkony
- osobný pohovor

Nájdete nás:
- Malacky
- Bratislava
- Senica
- Skalica
- Trnava
- a blízke okolie

Činnosti:
- pomoc v prípade živelných pohrôm
- vykonávanie rôznych aktivít pre deti
- pomáhanie pri rôznych verejných udalostiach
- vykonávanie rôznych cvičení a pripravovanie sa na mimoriadne udalosti
- a mnoho ďalšieho

Kontaktovať nás môžete tu prostrednícvom našej stránky.