Dobrovoľníci hľadajú dobrovoľníkov

11.04.2021

Pri našich činnostiach sa dostávame do rôznych situácii. Z toho dôvodu je nutné, aby každý kto sa k nám k dobrovoľníkom pridá prešiel základným systémom vzdelania. Toto vzdelanie pozostáva z niekoľko cvičení v úrovni LEVEL 1 ako to u nás voláme. Pri tejto úrovni každý prejde postupne cvičeniami zameranými na : 

základy zlaňovania 

 základy prvej pomoc 

základy obsluhy ručnej rádiostanice 

základy rádio- chemicko- biologickej ochrany ( RCHBO) základy používania OOPP

+ ďalšie cvičenia s rôznou no zaujímavou tematikou. 


Cvičenia budú prebiehať v malých počtoch, aby si tak výučba zachovala svoji kvalitu. 

Pridajte sa k nám, naučte sa nové veci a pomáhajte s nami. 

Aby ste sa k nám mohli pridať musíte splniť základné požiadavky:

- mať vek min. 18 rokov, po konzultácii od 16 rokov.

- byť zdravotne v poriadku- mať čistý register trestov

- prejsť osobným pohovorom

Stávame sa postupne súčasťou integrovaného záchranného systému, zlepšujeme preto neustále úroveň dobrovoľníctva v našom okolí.