Dotácia od MV SR č. VI 2019

09.03.2020

Naše občianské združenie sa zapojilo do výziev, ktoré uverejnilo Ministerstvo vnútra SR a v rámci vyhlásenej dotáčnej výzvy č. VI SKR 2019: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS sme získali pre naše jednotky civilnej ochrany ktoré vytvárame a ktoré sú zložené z dobrovoľníkov finančnú podporu. Táto podpora bola využitá na zaplatenie kurzu obsluhy motorovej píli pre celkovo 11 naších členov. Je vidieť, že naša činnosť prináša svoje ovocie a štát nás má záujem podporovať aj keď sme jediný svojho druhu v rámci územia SR čo nám prináša značné komplikácie čo do pravidelného financovania dobrovoľníkov a teda sme stále odkázaný na podporu formou sponzorstva.