Dotácia od MV SR č. VII, 2019 2/2 fotiek

13.02.2020

Naše občianské združenie sa zapojilo do výziev, ktoré uverejnilo Ministerstvo vnútra SR a v rámci vyhlásenej dotáčnej výzvy VII SKR 2019: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS sme získali pre naše jednotky civilnej ochrany ktoré vytvárame a ktoré sú zložené z dobrovoľníkov. Budeme postupne uverejňovať fotografie, vždy keď sa nám dostane materiál k dispozícii. Je vidieť, že naša činnosť prináša svoje ovocie a štát nás má záujem podporovať aj keď sme jediný svojho druhu v rámci územia SR čo nám prináša značné komplikácie čo do pravidelného financovania dobrovoľníkov zo strany štátu a teda sme stále odkázaný na podporu formou sponzorstva. Avšak vysokou snahou naších dobrovoľníkov sa nám darí napredovať.