Dotácie od MV SR

12.12.2019

Blížia sa nám vianoce a aj naša organizácia dostala dar. Podarilo sa nám získať dotáciu od Ministerstva vnútra SR, respektíve rovno dve :)
V rámci výzvy na rok 2019:

1. Výzva č. VI SKR 2019: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS vo výške 1 000eur

2. Výzva č. VII SKR 2019: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (224,8 kB) vo výške 12 140 EUR

Chceli by sme poďakovať naším členom, za ich snahu, lebo len vďaka ich energii, ktorú vkladajú do pomoci druhým sa nám darí napredovať.

Ďakujeme.