Dynamické ukážky prvej pomoci

16.05.2024

Naši členovia vykonali dynamické ukážky predlekárskej v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia v súčinnosti s Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official) a IPI - Inštitút pre prevenciu a intervenciu.

Návštevníci mali možnosť vyskúšať si množstvo trenažérov, ktoré niekomu oprášili vedomosti a iných naučili, ako pomôcť druhému v núdzi.

Vzdelávanie na úseku predlekárskej prvej pomoci pre širokú verejnosť je nesmierne dôležité, aby ľudia vedeli pomôcť sebe i druhým.