Február 2024

06.03.2024

Prinášame vám súpis činností našich dobrovoľníkov v rámci územia Slovenskej republiky za mesiac február.

Počas mesiaca február bolo vykonaných 53 nasadení a odpracovaných 3783 hodín.

Celkovo za rok 2024 máme vykonaných 96 nasadení a odpracovaných 6624 hodín.

44. 1.2. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 60kg

45. 1.-29.2 Skenovanie archiválií - ev. karty úkrytov z 80' a 90' rokov

46. 1.-29.2 Pomoc pri riešení výberu úkrytu CO pre vznik školiaceho strediska v Trnave

47. 1.2. Dezinfekcia priestorov MŠ Lietavská, Bratislava

48. 1.-29.2 Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianská, Bratislava

49. 1.-29.2 Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianská, Bratislava

50. 1.-29.2 Konverzačné hodiny pre ľudí z Ukrajiny vykonávané na Račianskej 44

51. 2.2. Príprava členov jednotky CO Senica

52. 3.2 Účasť na vzdelávaní - zemetrasenia a BOZP - Akadémia PZ

53. 3.2. Návšteva úkrytu MVP-310 (Múzeum Bunker Tényő) za účelom zistenia hierarchie úloh civilnej ochrany v Maďarskej ľudovej republike

54. 3.2. Prednáška o svahových pohyboch a zemetrasení + školenie BOZP na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

55. 3.2. Prednáška zosuvy pôdy, zemetrasenie, BOZP APZ BA

56. 4.2. II. Blok 33 hodinového kurzu PP 57.

4.2. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 100kg

58. 5.2. Prezentovanie projektu pred komisiou - Participatívny rozpočet TTSK

59. 5.2. Dezinfekcia priestorov MŠ Lachova 31, Bratislava

60. 5.2. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 120kg

61. 7.2. Ukážky správneho umývania rúk a prvá pomoc MŠ BNB

62. 7.2. Prevzatie humanitárnej nepotravinovej pomoci od spoločnosti Plastic Omnium v Lozorne

63. 9.2. Dezinfekcia MŠ BNB

64. 10.2. III.blok 33 hodinového kurzu PP

65. 11.2. IV.Blok 33 hodinového kurzu PP

66. 12.2. Ukážky správneho umývania rúk a PP ZŠ Živá škola

67. 12.2. Návšteva úkrytov CO - bytové úkryty vo vlastníctve mesta Nitra

68. 13.2. Ukážky správneho umývania rúk a PP ZŠ Kubranská 4 a 6 ročník

69. 15.2. Stretnutie so Sekciou Krízového riadenia OÚ Trenčín a prevzatie výpožičky úkrytových dokumentácií pre potreby digitalizácie archiválií CO

70. 17.-18.2. Vytvorenie kópie evidenčných kariet úkrytu CO v Zlatovciach a doručenie do školiaceho strediska Dobrovoľnej civilnej ochrany Trenčín

71. 17.2. Zdravotný dozor Florbalová liga I. stupeň ZŠ Horné Sŕnie

72. 18.2. Zdravotný dozor Florbalová liga I. stupeň ZŠ Nemšová

73. 18.2. Vyzdvihnutie a odvoz materiálu civilnej ochrany do úkrytov

74. 18.2. Kurz pátrania , základy pátrania pre dobrovoľníkov

75. 18.2. Pátranie po nezvestnej osobe, ktorá vyskočila z lode, Bratislava

76. 18.2 Pátranie po nezvestnej osobe - Malé Uherce

77. 18.2. Pátranie po nezvestnej osobe, ktorá vyskočila z lode, Bratislava

78. 18.2. Asistencia pri dopravnej nehode KE

79. 19.2. Pátranie po nezvestnej maloletej osobe, Bratislava

80. 19.2. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 130kg

81. 20.2. 8 hodinový akreditovaný kurz PP pre pedagogických pracovníkov ZŠ na Dolinách

82. 20.2. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo - odovzdanie fitness a výtvarných potrieb

83. 22.2. Upratanie školiaceho strediska CO na dolinách 27

84. 22.2. Dezinfekcia priestorov MŠ Röntgenova 16, Bratislava

85. 23.2. Návšteva úkrytov CO a pomoc majiteľov prezistiť stav núdzových výlezov a stav tech. zariadení v OS

86. 23.2. Stretnutie na referáte CO MsÚ Nitra a skenovanie úkrytovej dokumentácie pre potreby digitalizácie archiválií CO

87. 23.2. Vyzdvihnutie potravinovej pomoci a rozvoz pre azylové domy

88. 23.2. Dezinfekcia OKP KR PZ Trenčín

89. 24.2. Vykladanie humanitárnej nepotravinovej pomoci PO

90. 24.2. Preprava a darovanie humanitárnej nepotravinovej pomoci pre Ukrajinu, 5 paliet

91. 25.2. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo - Nákup a odovzdanie obuvi

92. 26.2. Dezinfekcia

93. 27.2. Odvoz potravinovej pomoci pre azylový dom

94. 28.2. Návšteva úkrytov CO - bytové úkryty vo vlastníctve mesta Žilina

95. 29.2. Ukážky prvej pomoci, prednáška o civilnej ochrane, pre MŠ Šafáriková ( predškoláci)

96. 29.2. Ukážky prvej pomoci, práca s vysielačkami, civilná ochrana, práca s maskami, pre žiakov ZŠ Bánovce nad Bebravou 5 ročník

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám.