HASIČSKÝ MAJÁLES

25.05.2024

Naši členovia vykonali statické a dynamické ukážky na pozvanie Facebook DHZ Štvrtok na Ostrove - ÖTT Csallóközcsütörtök

Návštevníci mali možnosť vyskúšať si plynové masky, svietidlá, ďalekohľady, ale hlavne poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

Pridajte sa k nám.

Pridajte sa k lídrovi v dobrovoľníctve na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Za fotky ďakujeme Ketrin.photographer