Humanitárna pomoc

29.12.2023

Naši dobrovoľníci vykonali v dvoch vozidlách prevoz veľkého množstva potravinovej humanitárnej pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii do zariadení núdzového ubytovania v Bratislave. 

Orientačná váha potravín je 350kg.

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.