Humanitárna pomoc

30.01.2024

Naši dobrovoľníci aktuálne rozdávajú humanitárnu pomoc osobám v materiálne deprivácii v Bratislave pod mostom Lafranconi so zameraním na teplé oblečenie.

Pomáhame nezištne, nestranne a nezaujato.