Humanitárna pomoc

24.02.2024

24.2.2024 vykonali naši dobrovoľníci prepravu humanitárnej nepotravinovej pomoci pre osoby s materiálnou depriváciou. 

Materiál bol naložený v našom sklade v Malackách a následne podnikli naši dobrovoľníci cestu do mesta Prešov k našim kolegom z Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov a kolegom z Dobrovoľná civilná ochrana - Košický kraj

Tu bol materiál vyložený a bude ďalej poslaný adresne tak, aby sa jeho prínos maximalizoval.

Materiál nám daroval Plastic Omnium.

Naši dobrovoľníci pomáhajú naprieč naším územím.