Humanitárna pomoc

04.05.2024

Naši členovia stále nezištne pomáhajú potravinovou humanitárnou pomocou osobám v núdzi.