Interné vzdelávanie - dezinfekčné činnosti.

05.12.2021

Dnes je medzinárodný deň dobrovoľníctva a my sme ho oslávili interným vzdelávaním. Dobrovoľník je niekto, kto nezištne pomáha aj napriek tomu, že niekedy sú tieto činnosti pre dobrovoľníka nepríjemné a občas sú ľudia nevďační, no aj tak to za to stojí. Dobrovoľníci sú moderní hrdinovia, moderní rytieri bez lesklej zbroje, no ako výzbroj majú odhodlanie pomáhať a dobré srdcia.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za to, že ste a všetkým, čo dobrovoľníkov podporujú, bez vás by to nešlo. 

No k cvičeniu, naši dobrovoľníci sa učili aké ochranné pomôcky sa využívajú pri dezinfekcii, aké prístroje máme k dispozícii a ako ich správne používať, učili sa, ktorá dezinfekcia čo máme k dispozícii sa ako aplikuje a mnoho ďalšieho. 

Cvičenie viedol náš predseda, ktorý pôsobí mimo iného aj ako garant AO MV SR na výkon dezinfekčných činností. 

Nakoľko sa snažíme zlepšovať možnosti dobrovoľníkov plošne, sme z centrálneho skladu v Bratislave rozdelili vybavenie určené na výkon dezinfekčných činností, pričom v týchto okresoch získajú dobrovoľníci aj odbornú spôsobilosť na výkon dezinfekčných činností. Konkrétne do okresov Michalovce, Nové Zámky a Trenčín.

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!