Konferencia Akadémia Policajného zboru.

03.12.2020

Minulý rok naši dobrovoľníci zabezpečovali work shop na medzinárodnej konferencii, ktorá prebiehala na Akadémii Policajného zboru v Bratislave . Tento rok sa bohužiaľ v rámci opatrení nepodarilo, aby táto konferencia mohla prebehnúť na Akadémii. Momentálne prebieha v online priestore a naši dobrovoľníci nemôžu chýbať, aby si tak zlepšili znalosti v rámci krízového riadenia. Zajtra bude náš predseda prednášať o Dobrovoľnej záchranej brigáde civilnej ochrany aby sme tam priblížili naše občianské združenie pomáhajúce v teréne.