Konferencia CICA LXI„CRISIS MANAGEMENT“ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

08.12.2021

Práve sa naši členovia ako študenti Phd. na Akadémia Policajného Zboru v Bratislave zúčastňujú medzinárodnej konferencie CICA so zameraním na krízový manažment. Jedná sa o konferenciu s medzinárodnou účasťou odborníkou prednášajúcich a riešiacich krízový manažment.

Náš predseda bude mať zajtra v rámci konferencie prednášku na tému: Štatistika činností dobrovoľníkov civilnej ochrany za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020, aby tak poukázal na významný prínos dobrovoľníkov civilnej ochrany na našom území.

Zdielanie poznatkov a poučenie sa od skúsenejších nám pomáha v napredovaniu a zlepšovaniu dobrovoľníckeho prostredia