Kurz BLS provider

07.06.2024

Naši členovia sa 4.6.2024 zúčastnili v Prahe kurzu BLS provider, ktorý organizovala firma Life Support s.r.o. pod certifikáciou Českej, resp. Európskej resuscitačnej rady (ERC).

Snažíme sa stále napredovať a vzdelávať sa, aby sme v čase núdze mohli byť nápomocní.

V kurze bol dôraz kladený predovšetkým na praktický nácvik kvalitne poskytnutej resuscitácie a použitie automatického externého defibrilátora.

Intenzívne sa trénovalo v malých skupinách, aby účastníci získali čo najviac znalostí a zručností.

Kurz naši členovia úspešne absolvovali a obdržali certifikát BLS/AED od Európskej resuscitačnej rady s medzinárodnou platnosťou.

Naše združenie vlastní šesť kusov AED - automatických externých defibrilátorov, ktoré sú evidované na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Členovia združenia už s nimi na vyzvanie KOS vykonali výjazdy k pacientom a sú pripravení ísť s nimi kedykoľvek pomôcť.

Vzdelávame sa, aby sme mohli ešte kvalitnejšie pomáhať.

Ďakujeme, že nás podporujete.