Materiálne vybavenie

22.10.2023

Každý deň niečo nové.

Vďaka dotačnej podpore od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa nám podarilo zakúpiť multimediálne vybavenie určené na prevádzkovanie školiaceho strediska pre dobrovoľníkov, profesionálov a širokú verejnosť v Trenčíne.

Podarilo sa zakúpiť vybavenie na vytváranie edukačného materiálu, na prednášanie.

Súčasne sa podarilo zakúpiť aj zdravotnícke vybavenie určené do úkrytu, aby sme mohli čo najkomplexnejšie vzdelávať a pripravovať ľudí na rôzne krízové situácie, ktoré nás môžu čakať a ktoré dúfame nikdy nenastanú.

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám a pomáhajte spolu s nami.