Materská škola Dojč

Dňa 28.10. 2019 vykonal dobrovoľník civilnej ochrany ukážku prvej pomoci pre deti z Materskej školy Dojč. Prístupnou formou deťom priblížil základy prvej pomoci aj za aktívnej účasti pani učiteliek. Samozrejme, BrumCO (medveď :) )pri tom nemohol chýbať.