Mesiac nasadenia

26.04.2022

Už viac ako mesiac naši dobrovoľníci a dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby vykonávajú nepretržité zabezpečovanie chodu zariadenia núdzového ubytovania na Prokofievovej 2 v Bratislave MČ Petržalka. Nedávno sa k nám pripojili aj členovia DHZO Bratislava-Dúbravka ktorí pomáhajú spolu s nami.

Činnosti v zariadení vykonávame komplexne, od obslužných činností, cez pomoc pri riešení každodenných problémov ľudí prichádzajúcich hľadať dočasné útočisko až po dezinfekciu priestorov. 

Na fungovanie zariadenia sme dodali veľké množstvo vlastného materiálno technického zabezpečenia, ktoré dávame postupom času dohromady prostredníctvom podpory nadácii ako Nadácia SPP Nadácia Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., množstva ďalších nadácii a jednorazovej podpory získanej počas minulých rokov od Ministerstva vnútra SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pandemická situácia a aktuálna situácia ukazuje dôležitosť civilnej ochrany obyvateľstva, ktorá ako samostatný prvok krízového riadenia má preukázateľne svoje dôležité miesto. 

Neoceniteľnú pomoc v zariadení vykonávajú naše dievčatá pôvodom z Ukrajiny, bez ktorých by bola komunikačná bariéra pomerne problematická záležitosť. Každý deň sa v 12 hodinových zmenách vždy jedna stará o komunikáciu s ubytovanými osobami. 

Počas mesiaca zabezpečovania zariadenia v ňom útočisko našlo 229 osôb.

Zariadenie sa nám darí úspešne prevádzkovať vďaka podpore iniciatívy Kto pomôže Ukrajine a množstve ľudí dobrého srdca.