Drietoma 2019

24.09.2019

24.09.2019 sme boli pozvaní Slovenskou pátracou službou na medzinárodné taktické cezhraničné cvičenie Drietoma 2019. Na vytvorení cvičenia sa podujalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Krajské ředitelství polície Zlínskeho kraje a Slovenskej pátracej služby "Drietoma 2019" v katastrálnom území obce Drietoma (okres Trenčín). Na cvičení sa zúčastnili aj členky psychologického intervenčného tímu Policajného zboru z Trenčína, zástupcovia Hasičského a záchranného zboru, poskytovatelia Záchrannej zdravotnej služby a zástupcovia ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, vrátane kynológov. Cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili aj zástupcovia Sekcie krízového riadenia MV SR, Centra vzdelávania a psychológie. Zameraním cvičenia bolo zvýšenie úrovne pripravenosti, koordinácie a akcieschopnosti útvarov Policajného zboru pri cezhraničnom prenasledovaní, praktický nácvik postupu príslušníkov Policajného zboru na riešenie krízových situácií a postup útvarov Policajného zboru a dotknutých zložiek pôsobiacich pri ochrane a záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému pri plnení úloh vo výkonnom pátraní.


Autor článku
Stanislav Pešek