Naše články v Revue CIVILNA OCHRANA

28.09.2021

Naši dobrovoľníci sa snažia prpagovať dobrovoľníctvo v civilnej ochrane a rozširovať povedomie o dobrovoľníckych činnostiach. Vďaka tejto činnosti nám uverejnili v Revue CIVILNÁ OCHRANA hneď niekoľko článkov z našich činnostiach v teréne, kde pomáhame aj v zahraničí, či cvičíme.