Návštevau  Polície v Bratislave.

22.09.2020

☣ Dnes naši dobrovoľníci vykonali dezinfekciu na staniciach Polície SR v Bratislave, konkrétne na oddeleniach v Devíneskej Novej Vsi a v Karlovej Vsi. Dezinfekcia prebehla na požiadanie príslušníkov PZ SR, nakoľko sa pohybujú denne v teréne a na zabezpečenie zdravého prostredia pre príslušníkov je nutné vykonávať dezinfekcie či už budov a ich zariadení ale aj vozidiel. 🚔 

💪 Pomáhame ako dobrovoľníci civilnej ochrany všade tam, kde je to potrebné a snažíme sa ukázať, že dobrovoľník civilnej ochrany, vycvičený a vybavený je prínosom pre štát a jeho obyvateľov.