Nebojím sa zachrániť život II.

26.02.2024

Ďakujeme všetkým podporovateľom a priaznivcom našej organizácie za hlasovanie za náš projekt "Nebojím sa zachrániť život II." v rámci Participatívneho rozpočtu TTSK. 

Projekt Dobrovoľnej civilnej ochrany je zameraný na skvalitnenie vybavenia používaného pri osvete a vzdelávaní v oblasti poskytovania prvej pomoci, čo je kľúčová zručnosť, ktorá môže zachrániť životy v núdzových situáciách. 

S vašimi 1991 hlasmi sme v konkurencii ďalších 24 projektov v okrese Trnava získali nielen prvé miesto spomedzi projektov, ale najmä dôveru a príležitosť napomáhať šíreniu vedomostí o život zachraňujúcich úkonoch medzi našimi občanmi. 

Ďakujeme za všetku Vašu podporu, ktorú nám dávate, ako aj za hlasy všetkým projektom, ktoré ste podporili. 

Sledujte našu prácu a činnosť našich dobrovoľníkov na sociálnych sieťach, kde budeme zdieľať informácie o priebehu projektu i ďalších aktivitách, ktoré naše združenie realizuje.