Nočné lezenie.

11.11.2020

Dnes naši dobrovoľníci absolvovali cvičenie zamerané na nočné zlaňovanie u
Vycvikové Centrum Prezitia Zohor, posúvame naše vzdelanie do rôznych smerov, aby sme tak vedeli byť čo najviac k dispozícii na vyźiadanie profesionálnych zložiek. Jednou z úloh dobrovoľných jednotiek civilnej ochrany je robiť podpornú jednotku pre profesionálne zložky v čase ich vysokého vyťaženia.