Parkett Store

06.09.2020

Ako poďakovanie za podporu pre našich dobrovoľníkov v časoch naších začiatkov, kedy sa nám iný otáčali chrbtom, nás spoločnosť
Parkett Store podporila a vďaka tejto podpore sme sa mohli na začiatku odraziť.

Týmto by sme chceli poďakovať za podporu užitočným spôsobom :)

Dezinfekcia bola použitá od spoločnosti EcoLab s názvom Incidin OxyDes.