Podpora od Nadácie Allianz

12.11.2021

Nedávno sa nám podarilo získať štedrú finančnú podporu od Nadácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. vďaka ktorej sme za mega skvelých poadmienok nakúpili vybavenie od spoločnosti A-Z Stroj značky Makita. Prinášame fotografie nakúpeného vybavenia, z ktorého sa neskutočne tešíme. 

Nápad nákupu tohto druhu vybavenia prišiel, pri našej pomoci v CZ po vzniku tornáda, kam naši dobrovoľníci chodili pomáhať niekoľko týždňov po sebe. Pre nedostatok vybavenia práce išli pomaly, veríme, že získanie tohto druhu vybavenia výrazne pomôže dobrovoľníkom v teréne pomáhať v oblatiach, kde to je potrebné aj pri iných mimoriadnych udalostiach. 

Vybavenie sa rozdelí do troch najaktívnejších okresov 

 Ďakujeme za podporu a dôveru v dobrovoľníkov civilnej ochrany. 

Posúvame sa vpred každým dňom!!!