Podpora od spoločnosti Florian s.r.o.

18.11.2021

Vďaka podpore súkromných firiem sa nám darí neustále zlepšovať rozsah znalostí dobrovoľníkov a úroveň dobrovoľníckeho prostredia . Medzi tieto firmy s veľkým patrí aj spoločnosť Florian s r o, spoločnosť ktorá nás podporuje od začiatku nášej existencie. Dnes nám prišiel balík, sponzorský dar od tejto spoločnosti určený na podporu praktických skúseností a znalostí našich dobrovoľníkov. Dar v podobe 7ks 6kg práškových hasiacich prístrojov. Tieto prístroje budú využité najskôr na nácvik ich použitia pri hasení simulovaného požiaru a po ich doplnení budú rozdelené do okresov našej pôsobnosti. 

Ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru v naše činnosti.