Podpora pre dobrovoľníkov v teréne

22.05.2020

‼️❌ KRÍZOVÝ REŽIM / KORONAVÍRUS 🧠
Vďaka snahe naších dobrovoľníkov nezištne pomáhať sme vykonali celkovo vo všetkých zariadeniach kde sme pôsobili, alebo pôsobíme skoro 5 000 dobrovoľníckych hodín!!! Všetko pre našich obyvateľov, aby sme chránili vaše zdravie s nasadením vlastného. :) Ohromná snaha a obeta našich dobrovoľník nezostala nepovšimnutá, množstvo spoločností a nadácií nám v našej snahe pomáhajú.

1. Spoločnosť EcoLab nám darovala veľké množstvo dezinfekcie a pomocného materiálu, aby sme tak mohli pomáhať formou dezinfikovania. Ďakujeme :)

2. Nadácia Orange nám poskytla finančný dar, vďaka čomu sme zakúpili 4ks ochranných masiek CM-6, k nim 8ks filtrov a 6ks ochranných oblekov Tychem F. Ďakujeme :)

3. Mattoni 1873 Táto spoločnosť nám dnes poskytla už štvrtý krát minerálne vody celkovo skoro 1 000ks 1,5l fliaš minerálnych vôd Mattony a Dobrá voda. Ďakujeme :)

4. Kto pomôže Slovensku Nám pomáha už veľmi dlho, vďaka nim a ich darom môžu naši dobrovoľníci pomáhať. Darovali nám postupne veľké množstvo respirátorov, rukavíc, rôznej dezinfekcie a dokonca gerbicídny žiarič, vďaka ktorému si naši dobrovoľníci čistia ochranný odev a ochranné pomôcky v internáte Družba Bratislava. Ďakujeme :)

Veríme, že sa pridajú aj ďalšie spoločnosti či nadácie a podporia nás, dobrovoľníkov v našom boji v prvej línii.

Aktuálne pôsobíme stále :

Nemocnica Malacky
Fakultná nemocnica Trnava
Poliklinika Senica
Karanténne zariadenie :
IVeS Bratislava,
internár Družba Bratislava,
vodná nádrž Kunov, po novom aj v repatriačnom Častá- papiernička.

donedávna aj karaténne zariadenie v Piešťanoch - Hotelová akadémia.

Naším cieľom je pomáhať obyvateľom ako dobrovoľníci civilenj ochrany, čo sa nám darí napĺňať a keď táto situácia skončí, vrhneme sa znova na naše bežné činnosti, ako je výučba detí na ZŠ, pomáhanie pri živelných pohromách, pomoc s odstraňovaním ich následkov a mnoho ďalšieho