PODVOD!

25.03.2024

Upozorňujeme, že tento pán nie je náš člen. Logo odcudzil a už prípad riešia príslušníci Pocajného zboru.