Poliklinika Senica

02.04.2020

Od stredy 1.4.2020 vypomáhajú dobrovoľníci civilnej ochrany pri realizácii protiepidemiologických opatrení na Poliklinike Senica n.o. Regulujú pohyb osôb do budovy polikliniky, kde sa meria teplota, dozerá na dezinfekciu rúk a usmerňuje pohyb návštevníkov v budove. Teda po nemocnici v Malackách a Trnave pôsobíme už v ďalšej inštitúcii, kde pomáhame :)