Posúvame sa ďalej vďaka získaným prostriedkom

22.02.2024

V rámci dotačnej výzvy, do ktorej sme sa zapojili minulý rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky na nákup dvoch nových dodávkových vozidiel.

Neuveriteľný posun pre našich dobrovoľníkov, ktorí svojim nezištným nasadením pomáhajú osobám v núdzi.

Dve nové dodávkové vozidlá výrazne posilnia možnosti našich dobrovoľníkov efektívnejšie vykonávať činnosti na viacerých miestach naraz.

Aj keď naša dobrovoľnícka organizácia funguje krátko, dokázali sme vykonať obrovské množstvo dobrého, priamo úmerne s množstvom činností v teréne sa nám darí napredovať.

Presne 23.2.2018 bola založená Dobrovoľná civilná ochrana, teda nemohli sme si priať krajší darček k narodeninám.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.