Predlekárska prvá pomoc MA2

Naši dobrovoľníci v rámci pravideľného opakovania svojich znalostí vykonali cvičenie zamerané na opakovanie predlekárskej prvej pomoci. Tento krát bolo zameranie na KPR a prácu s ambu vakom.