Prehľad činností apríl

02.05.2021

Tento mesiac v enormnom nasadení našich dobrovoľníkov. S uvoľnením opatrení sa naši dobrovoľníci tešia na uvoľnenejší režim a možnosť vykonávať výcviky miesto nekonečnej pomoci. 

Počas mesiaca apríl bolo celkovo vykonaných činností v teréme: 69

Počas mesiaca marec bolo celkovo vykonaných činností v teréne: 34

Jedná sa o 200% zvýšenie činností behom jediného mesiaca. 

Uverejnené v tvare:poradové číslo nasadenia, dátum a činnosť. 

130. 01.-30.04.

Pomoc v nemocnici v Malackách

131. 01.-30.04.

Pomoc pri testovaní v MOM v Senici

132. 02.04.

Výcvik základov zlaňovania pre dobrovoľníkov.

133. 03.-04.04

Pomoc pri testovaní, MU Malacky

134. 03.-04.04

Pomoc pri testovaní + dezinfekcia MOM v Senici

135. 03.04.

Pomoc pri testovaní na Covid-19 - Bohdanovce nad Trnavou

136. 03.04.

Dezinfikovanie kultúrneho domu po testovaní - Bohdanovce nad Trnavou

137. 03.04.

Dezinfekcia veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

138. 04.04.

Dezinfekcia priestorov odberné miesto ZŠ Dr. Dérera, MU Malacky

139. 04.04.

Dezinfikovanie Azylového domu Emauzy pre týrané ženy a deti v Holíči

140. 07.04.

Dezinfekcia priestorov Azylové centrum Betánia Malacky

141. 09.04.

Dezinfekcia sociálnej výdajne stravy - Bratislava Petržalka - Osuského, Medveďovej

142. 08.04.

Dezinfekcia priestoru DD Kaštieľ v Stupave

143. 08.04.

Dezinfekcia priestorov hasičskej stanice v Bratislave - Petržalke

144. 10.04.

Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnica Malacky.

145. 10.04.

Výcvik základov zlaňovania pre dobrovoľníkov.

146. 10.04.

Dezinfikovanie kultúrneho domu po testovaní - Bohdanovce nad Trnavou a Dolné Orešany

147. 10.04.

Dezinfekcia priestorov MŠ Bulíková 25, Bratislava Petržalka

148. 10.04.

Dezinfekcia priestorov v spoločnosti IKEA Malacky.

149. 10.-11.04

Pomoc pri testovaní na covid-19 v Malackách

150. 10.-11.04

Pomoc pri testovaní + dezinfekcia MOM v Senici

151. 10.-11.04

Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

152. 11.04.

Dezinfekcia priestorov odberné miesto ZŠ Dr. Dérera, MU Malacky

153. 12.04.

Dezinfekcia detského ihriska Osuského 8, Petržalka

154. 12.04.

Dezinfekcia priestorov výdajne stravy pre seniorov, Osuského, Petržalka

155. 12.04.

Dezinfekcia priestorov MŠ Lachová a Lietavská

156. 13.04.

Dezinfekcia ZŠ v Bohdanovciach nad Trnavou

157. 15.04.

Dezinfekcia výdajne stravy pre seniorov, Medveďovej 21, Petržalka

158. 15.04.

Dezinfekcia ZŠ v Bohdanovciach nad Trnavou

159. 16.04.

Dezinfekcia rodinného domu po pozitívnej osobe.

160. 17.04.

Dezinfikovanie kultúrneho domu Dolné Orešany.

161. 17.04.

Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

162. 17.04.

Cvičenie dobrovoľníkov zamerané na zvládnutie základov zlaňovania.

163. 17.04.

Cvičenie dobrovoľníkov zamerané na základy RCHBO.

164. 17.04.

Dezinfekcia priestorov hasičskej stanice HaZZ v Petržalke.

165. 17.-18.04.

Pomoc pri testovaní MU Malacky

166. 17.-18.04.

Pomoc pri testovaní + dezinfekcia MOM v Senici

167. 18.04.

Dezinfekcia priestorov v nemocnici Malacky.

168. 18.04.

Dezinfekcia priestorov MŠ Lachová, Rovnianková, Bzovická a Jankolová.

169. 18.04.

Dezinfikovanie covid karantény zriadenej v chate na Jahodníkoch

170. 18.04.

Dezinfekcia odberných miest v Malackách - ZŠ Dr. Dérera a Radlinského Malacky

171. 18.04.

Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

172. 20.04.

Dezinfekcia priestorov základnej školy Bohdanovce nad Trnavou

173. 21.04.

Dezinfekcia priestorov výdajne stravy - Petržalka - Medveďovej 21

174. 22.04.

Dezinfekcia priestorov základnej školy Bohdanovce nad Trnavou

175. 22.04.

Dezinfekcia priestorov denného centra pre seniorov, Osuského Petržalka

176. 22.04.

Pomoc pri distribúcii testov

177. 24.04.

Pomoc pri testovaní na Covid-19 - Bohdanovce nad Trnavou

178. 24.04.

Dezinfikovanie kultúrneho domu po testovaní - Bohdanovce nad Trnavou

179. 24.04.

Pomoc pri testovaní na Covid-19 - Dolné Orešany

180. 24.04.

Dezinfikovanie kultúrneho domu po testovaní - Dolné Orešany

181. 24.04.

Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

182. 24.04.

Dezinfekcia priestorov interiéru MŠ - Vyšehradská 17

183. 24.04.

Výcvik základov zlaňovania vo výcvikovom centre v Zohore pre dobrovoľníkov

184. 24.04.

Výcvik základov zlaňovania a sebazáchrany pre dobrovoľníkov

185. 24.04.

Výcvik základov RCHBO pre dobrovoľníkov.

186. 24.-25.04

Pomoc pri testovaní, MU Malacky

187. 24.-25.04

Pomoc pri testovaní + dezinfekcia MOM v Senici

188. 24.-25.04.

Pomoc pri testovaní a dezinfekcii pri testovaní v Senici.

189. 25.04.

Dezinfikovanie materskej školy Bohdanovce nad Trnavou

190. 25.04.

Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

191. 25.04.

Rozsiahla dezinfekcia celkovo 18 detských ihrísk, 10 športovísk, Skate parku a lavičiek v zámockom parku, pešej zóne, Záhoráckej ulici, Brnianskej ulici, Mierovom námestí, ul. Ferdinanda Kostku a Kláštornom námestí v Malackách

192. 25.04.

Dezinfekcia odberných miest v Malackách - ZŠ Dr. Dérera a Radlinského Malacky

193. 27.04.

Dezinfekcia priestorov výdajne stravy - Petržalka - Medveďovej 21, Osuského 3

194. 27.04.

Dezinfekcia COVID oddelenia, DD Kaštiel Stupava.

195. 27.04.

Dezinfekcia priestorov Centra voľného času v Malackách.

196. 28.04.

Dezinfekcia priestorov knižnice v Malackách a múzea Michala Tillnera.

197. 29.04

Dezinfekcia priestovo COVID oddelenia nemocnica Malacky

198. 29.04.

Dezinfekcia priestoru výdajne potravín, Rovniankova 12, Petržalka

199. 30.04.

Dezinfekcia priestorov výdajňa stravy - Petržalka - Osuského 3


Naše nasadenie dokazuje potrebu našich dobrovoľníkov civilnej ochrany. 

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!