Prehlad činností august.

02.09.2021

Výkaz činností za mesiac august vykonaných v rámci našej pôsobnosti. Podarilo sa nám prekročiť 300 nasadení našich dobrovoľníkov od začiatku roka 2021 naši dobrovoľníci pomáhajú tam, kde je potrebné podať pomocnú ruku.

Napísané v tvare:

poradové číslo, dátum

,zameranie činnosti.  

290. 01.08.

Výcvik zameraný na transportné techniky a prácu s nosidlami.

291. 01.08.

Dezinfekcia priestorov hasičskej stanice, Ondreja Štefanka 8

292. 02.08.

Lepenie polepov ( proti nárazom vtáctva ) v kaviarni múzea moderného umenia Danubiana

293. 04.08.

Dezinfekcia sociálnych zariadení Vyšehradská, Strečnianská

294. 06.08.

Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

295. 06.-08.08.

Pomoc so zabezpečovaní festivalu Atmosféra, Hontianské Nemce

296. 09.08.

Lepenie polepov ( proti nárazom vtáctva ) v kaviarni múzea moderného umenia Danubiana

297. 13.08.

Dezinfekcia priestorov sociálneho zariadenia Osuského.

298. 13.8.

Ukážka základov poskytovania predlekárskej prvej pomoci, kontaktovania linky 112,

bezpečného správania sa pri pobyte v prírode a voľnočasových aktivitách pre skautov 50.

zboru Nové Zámky počas skautského tábora konaného v Kozárovciach.

300. 15.8.

Návšteva a prehliadka Múzea Civilnej Obrany Prievidza, ktoré založili dobrovoľníci z Klubu

priateľov CO Prievidza a ktorý sa nachádza priamo v kryte civilnej ochrany

301. 16.-23.08.

Pomoc pri stavaní prekážok a príprave trate na najťažší pretek na Považí - Champion race

302. 20.-26.08.

Pomoc v covidovom laboratóriu, CZ - Brno

303. 21.08.

Zabezpečovanie bezpečnosti pri prekážkach Champion race

304. 21.08.

Celodenný nácvik so zameraním na radiačnú ochranu a topografiu vykonávaný v teréne.

305. 21.08.

Zdravotný dozor pri udalosti : Prechádzka strašidelným lesom, obec Častkov

306. 25.08.

Kompletná dezinfekcia priestorov zariadenia Centrum pre rodinu v Dúbravke

307. 25.08.

Kompletná dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

308. 28.08.

Zdravotný dozor pri udalosti : Beh vďaky, Senica- Prietrž

309. 28.8.

Vykonávanie zdravotného dozoru a dezinfikovanie priestorov na kultúrnom podujatí

"Huncútko" - rodinný festival, ktoré sa konalo vo Vrbovom

310. 29.08.

Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnica Malacky

311. 30.08.

Príprava jednotky CO pre potrebu územia okresu Senica

312. 30.-31.08.

Rozsiahle pátranie po nezvestnej osobe, Trenčín