Prehlaď činností august.

06.09.2022

Prinášame prehľad činností za mesiac august našich dobrovoľníkov. Celkovo sme vykonali  2431 hodín v teréne.


1. 01.-31.8. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Prokofievova, Bratislava 

2. 2.8. Príprava a nakladanie humanit. materiálu - kláštor Suchá n.P. 

3. 4.8. Rozvoz humanitárnej pomoci pre občanov UA po obciach okresu 

 4. 5.8. Príprava a odvoz humanit. materiálu - Hotel Spectrum Trnava 

 5. 6.8. Príprava a odvoz humanit. materiálu - D. Krupá 

 6. 7.8. Príprava a odvoz humanit. materiálu - kláštor Suchá n.P. 

 7. 10.8. Ukážky prvej pomoci - Tatranské kúpele Lučivná 

 8. 13.8. Zdravotný dozor - Na kolesách proti rakovine Senica 

 9. 13.8. Zdravotný dozor - Prechádzka strašidelným lesom Častkov 

 10. 13.8. Zdravotný dozor v Rovinke pri kultúrno podujatí pre deti 

 11. 15.8. Darovanie krvi 

 12. 11.8 Vyskladnenie materiálnej pomoci do Dubnice nad Váhom a Považskej Bystrice 

 13. 12.8. Odchyt fenky v Palárikove - časť Ľudovítov, umiestnenie v našom núdzovom azyle 

 14. 12.8. Nočný výjazd na kontrolu a odchyt šteniatka odchytenej fenky (neúspešne) 

 15. 13.8. Ranný prevoz odchytenej fenky na veterinu + nastavenie odchytovej klietky 

 16. 13.8. 777 výročie založenia obce Pozba - zdravotný dozor, prezentacia činností DCO 

 17. 14.8. Odchytené šteniatko a prevoz fenky aj šteniatka do SAOZ Azylu v Palárikove 

 18. 16.8 Vyskladnenie materiálnej pomoci pre VÚC, obec Veľké Bierovce 

 19. 18.8 Prevoz úľov z Terchovej do Trenčína 

 20. 19.8 Vyskladnenie materiálnej pomoci pre VÚC, Aktivity Trenčín 

 21. 19.-21.8. Statické a dynamické ukážky pri 175. vyročí založenia DHZ Prešov 

 22. 20.8. Výdaj polievky pre ľudí bez domova v Trenčíne 

 23. 24.8. Ukážky prvej pomoci - Tatranské kúpele Lučivná 

 24. 26.8. Interný kurz prvej pomoci Častkov 

 25. 26.8. Detská Tour Petra Sagana v meste Šaľa - zdravotný dozor, meranie tlaku a glykémie + prezentácia činností DCO 

 26. 26.8. Endless Fest v meste Šaľa (hudobný festival) - zdravotný dozor 

 27. 27.8. Zdravotný dozor - Beh vdaky Senica-Prietrž 

 28. 27.8. Statické a dynamické ukážky pri kultúrnom podujatí SNP Nezabúdame!! + zdravotný dozor, BA- Petržalka 

 29. 28.8. Zdravotný výcvik, Malacky 

 30. 30.8. Prvá pomoc pre učiteľov na ZŠ. Záhorská Ves

31. 30.8. Prvá pomoc pre učiteľov na ZŠ. Záhorská Ves